SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ด ดิจิทัลวอลเล็ต 15 ก.ค. 67 11:07 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

ออสเตรเลียให้ปศุสัตว์ตกค้างเกือบ 2 หมื่นตัวทยอยลงจากเรือ

views

กระทรวงเกษตรออสเตรเลียแจ้งเมื่อค่ำวันจันทร์ว่า ปศุสัตว์ทั้งหมดบนเรือเอ็มวี บาฮิจาห์ (MV Bahijah) ทยอยลงจากเรือที่ท่าเรือฟรีแมนเทิลพอร์ตตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เพื่อขึ้นรถบรรทุกไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย การนำปศุสัตว์ลงจากเรือต้องใช้เวลาหลายวัน และสัตว์เหล่านี้จะถูกกักโรคตามระเบียบความปลอดภัยด้านชีววิทยาออสเตรเลีย ด้านบริษัทอิสราเอลที่เป็นเจ้าของและผู้ส่งออกปศุสัตว์เหล่านี้กำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ขณะที่สมาพันธ์เกษตรกรเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WAFarmers) คาดว่า สัตว์ส่วนใหญ่จะถูกส่งออกอีกครั้งหลังจากนำมาพักบนฝั่งไม่นาน

กระทรวงเกษตรออสเตรเลียเผยว่า มีวัว 4 ตัวจากทั้งหมด 2,000 ตัว และแกะ 60 ตัวจากทั้งหมด 14,000 ตัว ตายบนเรือ นับตั้งแต่ล่องออกจากท่าเรือฟรีแมนเทิลเมื่อวันที่ 5 มกราคม เพื่อมุ่งหน้าไปอิสราเอล แต่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไม่สามารถล่องผ่านทะเลแดงเพราะเกรงอันตรายจากกลุ่มฮูตี จนกระทั่งรัฐบาลออสเตรเลียสั่งให้ล่องกลับประเทศ

กลุ่มสิทธิสัตว์และนักการเมืองบางคนตำหนิรัฐบาลออสเตรเลียที่ปล่อยให้ปศุสัตว์อยู่บนเรือท่ามกลางอากาศร้อน แต่รัฐบาลยืนยันว่า สัตว์ยังอยู่ในสภาพที่ดี และไม่ยอมรับคำขอของบริษัทส่งออกที่ต้องการล่องเรืออ้อมทวีปแอฟริกา ซึ่งจะต้องใช้เวลาเกือบ 5 สัปดาห์ และจะทำให้สัตว์ต้องอยู่บนเรือนานกว่า 2 เดือน

TW-headbar