SMART NEWS

“ปูติน” ให้คำมั่นก่อนเยือนเกาหลีเหนือ 18 มิ.ย. 67 12:06 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

ยอดซื้ออีวีใหม่ในเกาหลีใต้ลดลงเล็กน้อย

views

ยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี (EVs) ครองสัดส่วนร้อยละ 9.3 ของยานยนต์ใหม่ที่ซื้อในเกาหลีใต้เมื่อปี 2566 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 เพราะผู้ซื้อเริ่มมีความกังวลเรื่องสถานที่อัดประจุไฟฟ้าและรถมีราคาสูงขึ้น

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2566 มีการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ในเกาหลีใต้ทั้งหมด 1 ล้าน 7 แสน 4 หมื่นคัน ในจำนวนนี้ 162,597 คันเป็นอีวี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.3 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2562 ที่ครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.9 แต่ลดลงจากปี 2565 ที่ครองสัดส่วนร้อยละ 9.7 เนื่องจากผู้ซื้อเริ่มมีความกังวลเรื่องสถานที่อัดประจุไฟฟ้าและรถมีราคาสูงขึ้น

ส่วนที่จีน ยอดจำหน่ายอีวีครองสัดส่วนร้อยละ 22.2 ของยานยนต์ใหม่ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 30 ล้านคัน อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการลดภาษีและให้ส่วนลดอื่น ๆ ขณะที่ยอดจำหน่ายอีวีในสหรัฐ ญี่ปุ่น และอินเดียครองสัดส่วนของยานยนต์จำหน่ายใหม่ในปี 2566 เพียงร้อยละ 7.2, 2.9 และ 2.1 ตามลำดับ

TW-headbar