SMART NEWS

“ไบเดน” ยันสหรัฐพร้อมช่วยญี่ปุ่นปกป้องประเทศเต็มที่ 23 พ.ค. 65 14:05 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดทำเนียบขาวให้การต้อนรับในการประชุมหารือกับผู้นำอาเซียน

views

ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดทำเนียบขาวให้การต้อนรับในการประชุมหารือกับผู้นำอาเซียน

TW-headbar