SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยรณรงค์เทศกาลตรุษจีนต้องปลอดโควิด-19 27 ม.ค. 65 15:01 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

แฮกเกอร์เกาหลีเหนือขโมยเงินดิจิทัลกว่า 400 ล้านดอลลาร์

views

เชนนาไลซิส (Chainalysis) บริษัทวิเคราะห์เรื่องบล็อกเชน เปิดเผยในรายงานฉบับใหม่ว่า เมื่อปีที่แล้ว เกาหลีเหนือ ใช้ปฎิบัติการโจมตีอย่างน้อย 7 ครั้ง กับแพลตฟอร์มด้านเงินสกุลดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี หลายแห่งและสามารถขโมยเงินไปได้เกือบ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 13,000 ล้านบาท

เชนนาไลซิส กล่าวในรายงานว่า ระหว่างปี 2020-2021 จำนวนการแฮกระบบที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นจาก 4 ครั้งเป็น 7 ครั้ง และมูลค่าของความเสียหายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 รายงานของเชนนาไลซิสระบุว่า เมื่อเกาหลีเหนือได้ครอบครองเงินสกุลดิจิทัลแล้ว ก็จะค่อย ๆ ใช้กระบวนการฟอกเงินอย่างระมัดระวังเพื่อปกปิดที่มีและนำเงินสดไปใช้ เชนนาไลซิสไม่ได้ระบุถึงแพลตฟอร์มที่ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ โดยกล่าวแต่เพียงว่า เป็นบริษัทด้านการลงทุนและแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล การโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นฝีมือของกลุ่มลาซารัส ที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษ โดยระบุว่า กลุ่มดังกล่าวอยู่ภายใต้หน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือ คณะกรรมการของสหประชาชาติที่เฝ้าสังเกตุการณ์มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือกล่าวหาว่า รัฐบาลเปียงยางใช้เงินทุนที่ขโมยมาได้เหล่านี้ไปใช้ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธเพื่อหลบเลี่ยงการลงโทษ เกาหลีเหนือไม่ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนแต่เคยออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ปฎิเสธข้อกล่าวหาต่าง ๆ เรื่องการแฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์.

TW-headbar