SMART NEWS

รมว.ศธ.สั่งเข้มคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตาม รร.มัธยมทั่วประเทศ 17 พ.ค. 64 16:05 น.

สถานการณ์ในประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมหาทางออกด้วยดี

views

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมหาทางออกด้วยดี

TW-headbar