SMART NEWS

ประธาน กกต.เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 9 ส.ค. 63 10:08 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

ผู้นำทั่วโลกไว้อาลัย อดีตประธานาธิบดีลีเต็งฮุย

views

ผู้นำทั่วโลกไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีลีเต็งฮุย ของไต้หวันที่ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 97 ปี

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันระบุการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีลีเต็งฮุย วัย 97 ปีว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของไต้หวัน และพร้อมจัดพิธีฝังศพอดีตผู้นำไต้หวันอย่างสมเกียรติ

     นายลีเต็งฮุยถึงแก่อสัญกรรมที่โรงพยาบาลในกรุงไทเป สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานของอวัยวะล้มเหลว ลีเต็งฮุยนับเป็นประธานาธิบดีไต้หวันคนแรกที่เกิดในไต้หวัน ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ลีเต็งฮุยพยายามผลักดันให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยในไต้หวัน

    ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายลีเต็งฮุย อาเบะกล่าวว่านายลีเต็งฮุยเป็นผู้ที่มีบทบาททำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นแน่นแฟ้น พร้อมยกย่องนายลีเต็งฮุยว่าเป็นผู้นำมาซึ่งเสรีภาพและประชาธิปไตยในไต้หวัน

     ขณะที่ นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐร่วมแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายลีเต็งฮุยเช่นกัน พร้อมกล่าวยกย่องการปฏิรูปประชาธิปไตยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันของนายลีเต็งฮุยว่า มีความสำคัญต่อการเป็นประชาธิปไตยของไต้หวัน นอกจากนี้ นายลีเต็งฮุยยังช่วยหล่อหลอมมิตรภาพระหว่างไต้หวันกับสหรัฐจนแข็งแกร่ง และแม้ว่านายลีเต็งฮุยจะจากไป แต่สหรัฐจะเดินหน้าผสานสัมพันธ์กับไต้หวันให้แนบแน่นต่อไป

TW-headbar