SMART NEWS

ทูตสหรัฐจะเสร็จสิ้นการหารือเกาหลีใต้วันนี้ 9 ก.ค. 63 16:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

แพ็คเกจ“เราเที่ยวด้วยกัน” ร้านค้า ลงทะเบียนวันนี้(1 ก.ค.) วันแรก ส่วนปชช. ลงทะเบียน 15 ก.ค นี้

views

แพ็คเกจ“เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชนมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

โดยนักท่องเที่ยวจ่ายที่พัก 60% ส่วนรัฐบาลสนับสนุนจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (จ่ายให้โรงแรมเมื่อนักท่องเที่ยวเช็คเอ้าท์) นักท่องเที่ยว 1 คน รับสิทธิได้สูงสุด ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะดำเนินการจองที่พักกับโรงแรมโดยตรง ผ่านเวปไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองที่พัก โดยแสดงความประสงค์ใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พักและเข้าพัก จะได้ อี-วอลเชอร์ ผ่านแอปเป๋าตัง จำนวน 600 บาทต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร หรือค่าใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวที่รวมโครงการ (ประชาชนจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง และรัฐสนับสนุน 40%) ผ่านการตัดวงเงินในอี-วอลเชอร์ โดยใช้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงวันที่เช็คเอ้าท์ (23.59น.)

ส่วนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุน เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง (จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง)

โดยจะเปิดให้ประชาชนและร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เท่านั้น

สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มสมัครเข้าร่วมโครง 1 กรกฎาคม 2563 ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เช่น โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท.

สำหรับประชาชนสามารถทำการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 31 ต.ค. 2563 ระยะเวลาลงทะเบียน 06.00น. - 21.00 น. ของทุกวัน

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

(ขอบคุณข้อมูลจาก : เราเที่ยวด้วยกัน.com)

TW-headbar