SMART NEWS

ทูตสหรัฐจะเสร็จสิ้นการหารือเกาหลีใต้วันนี้ 9 ก.ค. 63 16:07 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผย รูปปั้น'โกษาปาน'หายกลางเมืองฝรั่งเศส

views

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีรายงานว่า รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม อุปนายก สมาคม ครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส ว่ารูปหล่อเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) หายจากที่ประดิษฐาน สามแยกถนนปาสเตอร์ และถนนชอง มูแล็ง เมืองแบรสต์ บริเวณถนนสยาม (Rue de Siam) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกคนร้ายลักโขมยไป

    ตามรายงานข่าวดังกล่าวเมื่อเช้าวันที่ 28 มิ.ย. ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเมืองแบรสต์ มาจับจ่ายตลาดที่บริเวณประดิษฐานบริเวณดังกล่าว พบว่ารูปหล่อเจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน) ที่ประชาชนชาวไทย อัญเชิญนำมาประดิษฐานเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมาที่บริวณหัวมุม (3 แยก)ถนนดูกุยดิก ถนนปาสเตอร์ และถนนของ มูแล็ง เมืองแบรสต์ บริเวณถนนสยาม (Rue de Siam)

    โดยมีบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ Mr. Franois Cuillandre นายกเทศมนตรีของเมืองแบรสต์, Mr. Ivan Bouchier รองผู้ว่าการจังหวัด Finistre, Mr. Thierry Mathou อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงยุโรปและการต่างประทศฝรั่งเศส และเอกอัครราชทูตประจำกรุงปารีส

    นายศรัณย์ เจริญสุวรรณพร้อมภริยา ร่วมกับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตประจำ กรุงปารีส คณะสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม อุปนายกสมาคม อาจารย์วัชระ ประยูรคำ ประติมากรชาวไทย และพล.ต.ต. ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทยซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกหนทุกแห่ง ในฝรั่งเศส และจากประทศไทยเข้าร่วมงานเคียงข้างกับชาวเมืองแบรสต์กันอย่างลันหลาม

     ในวันดังกล่าว มีขบวนรำกลองยาวและประชาชนทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเดินเป็นขบวนระยะทางหลายกิโลเมตร จากจุดที่ตั้งอนุสาวรีย์ ไปจนถึงศาลาว่าการเมืองแบรสต์ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดและงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ภายในงานได้จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร และมีการสาธิตการนวดแผนไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปีที่ผ่านมาอีกด้วย

     รูปปั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ที่ประติษฐาน ณ เมืองแบรสต์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บังเกิดขึ้นอีกช่วงเวลาหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศของไทย-ฝรั่งเศส ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 333 ปี จึงเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ที่ควรน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของบูรพกษัตริย์รวมถึงบรรพบุรุษไทยในอตีต ที่ได้เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ สำหรับรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน)หายกลางเมืองที่บริเวณมุม3 แยกถนนปาสเตอร์ และถนนชอง มูแล็ง เมืองแบรสต์ บริเวณถนนสยาม (Rue de Siam)สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเมืองแบรสต์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ดำเนินการสืบสวนต่อไป

TW-headbar