SMART NEWS

สวนดุสิตโพลเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้คนไทยอยู่กับบ้านมากขึ้น 5 เม.ย. 63 10:04 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กรมทางหลวงเลื่อนลงนามมอเตอร์เวย์ 2 สาย

views

กรมทางหลวงเลื่อนลงนาม O&M มอเตอร์เวย์ 2 สาย “บางปะอิน-โคราช” และ “บางใหญ่-กาญจน์” ออกไปอีก 3 เดือน จ่อชง ครม.ไฟเขียว เม.ย.นี้ ดีเดย์จรดปลายปากกากลุ่ม BGSR พ.ค.63

    นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance หรือ O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) วงเงิน 33,258 ล้านบาท และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) วงเงิน 27,828 ล้านบาท ว่า เมื่อช่วงปลายมกราคม 2563 ทล.ได้มีการเจรจา พร้อมทั้งพิจารณาเอกสารต่าง ๆ กับกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR นำโดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

    นายสราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุดคู่ขนานกับการตรวจสอบผลการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 45 วัน หลังจาก ทล.ส่งเรื่องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จากนั้นจะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน 30 วัน หรือภายใน 31 มีนาคม 2563 ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในช่วงเมษายน 2563 และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในพฤษภาคมนี้ ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ 3 เดือน หรือเดิมกำหนดการลงนามสัญญาไว้ภายในกุมภาพันธ์ 2563

     “สำหรับ O&M เดิมกำหนดไว้ว่าจะลงนามภายในเดือนนี้ แต่กรมทางหลวงเจรจากับเอกชนเสร็จปลายมกราคมที่ผ่านมา และได้ส่งสัญญาไปให้อัยการ และ สคร.สัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ขั้นตอนล่าช้าออกไปอีก 3 เดือน แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับแผนของโครงการในภาพรวม เพราะคุยกับเอกชนและเร่งรัดการก่อสร้างไว้แล้ว” นายสราวุธ กล่าว

    นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ภายหลังการลงนามสัญญานั้น กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะต้องนำเอกสารสัญญาเงินกู้กับธนาคาร มาแสดงให้กับ ทล. ก่อนที่ ทล.จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to process หรือ NTP) และส่งมอบพื้นที่ต่อไป โดยในส่วนของมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมานั้น คาดว่าจะสามารถออก NTP ได้ภายในกรกฎาคม 2563 ขณะที่มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จะล่าช้ากว่าประมาณ 9 เดือน หรือสามารถ NTP ได้ในช่วงต้นเมษายน 2564 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตาม O&M ทั้ง 2 สายนั้น มีระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี หรือ 36 เดือน แต่ได้มีการเร่งรัดให้เสร็จภายใน 30 เดือน

    สำหรับมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตรนั้น มีแผนก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบต้นปี 2566 แต่จะมีการเร่งรัดเสร็จให้เร็วขึ้น โดยจะเปิดให้บริการภายในปลายปี 2565 ในส่วนของมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2566 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนั้น จะมีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีก่อนด้วย เช่นเดียวกันกับโครงการรถไฟฟ้าและทางด่วนพิเศษ

     รายงานข่าวจากกรมทางหลวง ระบุว่า สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ชนะประมูล O&M รูปแบบการลงทุน PPP ระยะเวลา 30 ปี ในโครงการมอเตอร์เวย์ 2 สาย ได้แก่ 1.สายบางปะอิน-นครราชสีมา ราคากลาง 33,258 ล้านบาท ขอรับค่าตอบแทน 21,329 ล้านบาท 2.สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ราคากลาง 27,828 ล้านบาท ขอรับผลตอบแทน 17,809 ล้านบาท

TW-headbar