SMART NEWS

"สุรพล" แห้ว!! กกต. ชี้คำวินิจฉัย "ใบส้ม" ถือว่าที่สุด 30 ก.ย. 63 15:09 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

เรือไก่แช่แข็งสหรัฐที่จะไปจีนต้องขึ้นฝั่งที่อื่นเพราะเริ่มเน่า

views

สภาส่งออกและไข่สหรัฐอเมริกาเผยว่า เรือบรรทุกไก่แช่แข็งของสหรัฐที่จะส่งไปจีนต้องเปลี่ยนไปขึ้นฝั่งฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวันและเวียดนามแทน เพราะโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด-19 ระบาดทำให้ท่าเรือจีนไม่มีที่ว่างสำหรับคอนเทนเนอร์แช่เย็นไก่

    สภาเผยว่า ผู้ส่งออกของสหรัฐได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าท่าเรือจีนสงวนพื้นที่ไว้ให้คอนเทนเนอร์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกอย่างเวชภัณฑ์และเนื้อหมูเท่านั้น ทำให้เนื้อไก่แช่แข็งเริ่มเน่าเพราะคอนเทนเนอร์ขาดไฟหล่อเลี้ยง คาดว่ามีคอนเทนเนอร์แช่เย็นไก่ประมาณ 300-400 ตู้กำลังถูกลำเลียงไปยังจุดหมายอื่น ส่วนใหญ่เป็นตีนไก่ ที่เหลือเป็นเนื้อไก่และไก่งวง ปัญหานี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนเตรียมนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและวัวจากสหรัฐเพิ่มขึ้นตามที่ทั้งสองฝ่ายลงนามข้อตกลงการค้าระยะหรือเฟสหนึ่งเมื่อเดือนก่อน

    จีนยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกสหรัฐที่บังคับใช้มาเกือบ 5 ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากขาดแคลนเนื้อหมูที่เป็นเนื้อสัตว์หลักเพราะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด ต้องกำจัดสุกรไปหลายล้านตัว ตลาดจีนเป็นที่ต้องการของผู้ส่งออกสหรัฐเพราะสินค้าขายได้ราคาดีกว่า เช่น ตีนไก่ขายในสหรัฐเฉลี่ย 5 เซนต์ (ราว 1.55 บาท) ต่อครึ่งกิโลกรัม แต่จำหน่ายในจีนได้ราคาสูงถึง 90 เซนต์ (ราว 28 บาท)

TW-headbar