SMART NEWS

ทหารกองกำลังผาเมืองบุกจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่กลางโรงแรม จ.เชียงใหม่ 30 พ.ค. 63 10:05 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กระทรวงพาณิชย์หนุนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

views

รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เปิดโครงการอยู่เป็น หวังกระตุ้นเอกชนหันมาทำธุรกิจรองรับผู้สูงวัยในอีก 10 ปีข้างหน้ากว่า 17 ล้านคน ตั้งเป้ามีธุรกิจดูแลอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเป็นประธานเปิดตัวโครงการอยู่เป็น ว่า ต้องการสร้างการรับรู้ถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีโอกาสเติบโตระยะยาว ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปีนี้คาดการณ์ว่าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนกว่า 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และปี 2573 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด แต่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัยในภาพรวมของประเทศมีเพียง 1,700 รายเท่านั้น

    อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจควรศึกษามาตรฐานที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจกลุ่มนี้ ภายในงานจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุจาก SCG มาถ่ายทอดความรู้ในการนำนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมนำเสนอสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผู้ให้บริการคำปรึกษาและบริการปรับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวก รองรับสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจบริการทางประกันภัยและธุรกิจบริการทางการเงิน

    นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดอบรมหลักสูตร “A-list Business 2020 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” รวม 6 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สามารถปรับตัวและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยตั้งเป้าเกิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง สำหรับปู้ที่สนใจเข้าอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th ได้

TW-headbar