SMART NEWS

จีนจะยึดตามข้อตกลงเฟสหนึ่งกับสหรัฐ แต่จะตอบโต้ที่ถูกรังแก 16 ก.ค. 63 17:07 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

ชาวฟิลิปปินส์หนีภูเขาไฟขอกลับบ้านทั้งที่ยังอันตราย

views

ทางการฟิลิปปินส์พยายามห้ามประชาชนที่ต้องการกลับบ้าน หลังอพยพหนีภูเขาไฟตาอัลปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการปะทุใหญ่ครั้งใหม่

     ประชาชนราว 40,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงตั้งแต่ภูเขาไฟตาอัล ในจังหวัดบาตังกัส ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางใต้ 65 กิโลเมตร ปะทุพ่นกลุ่มเถ้าละอองภูเขาไฟและลาวาร้อนออกมา ตำรวจกำหนดเขตห้ามเข้าและสั่งอพยพในเมืองที่มีความเสี่ยงรอบภูเขาไฟ อย่างไรก็ดี หลังจากผ่านมาหลายวันและภูเขาไฟเริ่มพ่นเถ้าละอองลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ประชาชนหลายคนต้องการกลับไปทำความสะอาดเถ้าภูเขาไฟที่จับตัวหนาบนหลังคาเพราะอาจทำให้บ้านพัง บางคนต้องการกลับไปดูแลปศุสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้ หรือเรือที่ถูกทิ้งอยู่กลางทะเลสาบตาอัล พวกเขาถูกสั่งให้อพยพออกมาทันทีโดยไม่มีเวลาเก็บข้าวของใด ๆ นอกจากเสื้อผ้าชุดเดียวที่สวมในวันนั้น

    ทางการต้องส่งทหารไปเสริมกำลังตำรวจตามด่านตรวจบางแห่ง และพยายามชี้แจงประชาชนว่ายังไม่ปลอดภัยที่จะกลับไป นักแผ่นดินไหววิทยาเตือนว่า เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งและถนนหลายสายมีรอยแยก บ่งชี้ว่าหินหนืดซึ่งเป็นสารเหลวใต้เปลือกโลกยังคงเคลื่อนไหวอยู่ และภูเขาไฟตาอัลยังคงมีความเสี่ยงสูงอยู่ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่บางแห่งยอมผ่อนผันให้ประชาชนกลับไปให้อาหารสัตว์ แต่ต้องกลับมาโดยเร็วที่สุด

TW-headbar