SMART NEWS

โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 รอบเก็บตกเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 24 ม.ค. 64 11:01 น.

สถานการณ์ในประเทศ

คมนาคม ดีเดย์ออกสินบนนำจับ 50% ให้ผู้แจ้งเบาะแสรถสาธารณะผิดกฎ

views

คมนาคม-ขนส่งฯ ดีเดย์ออกประกาศสินบนนำจับ 50% ให้ผู้แจ้งเบาะแสพบเห็นรถสาธารณะกระทำผิดกฎหมาย

    นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)รายงานว่าในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ขบ. จะออกประกาศกรมการขนส่งทางบก และมีผลบังคับใช้ทันที เกี่ยวกับกรณีสินบนนำจับที่เข้าข่ายของการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 การจราจรและความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ที่ประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสมาที่ 1584 หรือเว็บไซต์ และตามช่องทางสื่อโชเชี่ยลมีเดียของ ขบ. ทั้ง เฟชบุ๊ก เพจกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ที่ชี้เบาะแส จะได้รับสิบบนนำจับ 50% หลังจากที่มีการตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดจริง ซึ่งขณะนี้ ขบ. อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบปฎิบัติ ของการรับเรื่องราวร้องเรียน จนถึงการจ่ายรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส

    ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ภาครัฐอยากได้ค่าปรับจากการนำจับแต่อย่างใด แต่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับรถสาธารณะและดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบปัญหาความปลอดภัยในรถสาธารณะ

    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ในเรื่องนี้ทาง ขบ. ได้มีการศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งได้มีการประสานกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินรางวัลนำจับแก่ผู้แจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง ขบ. อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด และ แนวทางปฎิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้ง จนไปถึงการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส

    “การดำเนินการจะต้องรัดกุม คนแจ้งจะไม่สามารถแค่โทรแจ้งเท่านั้น แต่จะต้องมีการแสดงตัวตน ยืนยันว่าพบเห็นการกระทำผิดจริง รวมถึงมีหลักฐานการนำจับ เช่น ภาพถ่าย, คลิป วีดีโอ ซึ่ง ขบ. จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ คนนำจับถึงจะได้รางวัล ซึ่งคนที่นำจับจะต้องมารับเงินรางวัลเอง โดยจะไม่มีการทำธุรกรรมผ่านบัญชีแต่อย่างใด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส”นายจิรุตม์กล่าว

TW-headbar