SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยรณรงค์เทศกาลตรุษจีนต้องปลอดโควิด-19 27 ม.ค. 65 15:01 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

สิงคโปร์-มาเลเซีย เปิดด่านทางบกให้คนฉีดวัคซีนครบ

views

สิงคโปร์และมาเลเซียจะเปิดเส้นทางเดินทางที่ด่านพรมแดนทางบกโดยไม่ต้องกักโรคในสัปดาห์หน้า สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบโดสแล้ว

สำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงว่า การเปิดเส้นทางทางบกระยะแรกจะอนุญาตให้เฉพาะพลเรือน ผู้มีสิทธิพำนักถาวร หรือผู้ถือหนังสือเดินทางพำนักระยะยาวของประเทศที่กำลังจะเดินทางเข้าเท่านั้น เพื่อให้คนจากสิงคโปร์หรือมาเลเซียสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในอีกฝั่งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน และจะขยายการอนุญาตเพิ่มเติมในภายหลัง

สิงคโปร์และมาเลเซียเพิ่งแถลงร่วมกันเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนว่า จะเปิดเส้นทางการเดินทางทางอากาศโดยไม่ต้องกักโรค สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดสที่จะเดินทางระหว่างท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์และท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน

สิงคโปร์มีประชากร 5 ล้าน 4 แสน 5 หมื่นคน และต้องพึ่งพาชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในรัฐยะโฮร์ ข้ามพรมแดนเข้ามาทำงานในธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์.

TW-headbar