SMART NEWS

พายุถล่มรัสเซีย – ยูเครน 28 พ.ย. 66 13:11 น.

กิจกรรม

อพท. ชูเชียงรายเมืองออกแบบขึ้นเวทีเมืองสร้างสรรค์โลก

views

        นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้มอบหมายนางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน World Design Cities Conference (WDCC) 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมยานยนต์ และการจัดแสดงผลงานด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

        นางสาววัชรี กล่าวว่า ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ขึ้นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอประสบการณ์ในการร่วมขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) และการร่วมขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Expertise sharing) ในหัวข้อ "Developing Thai creative cities toward future tourism in 21st Century" ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากเมืองต่างๆ จากต่างประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนี กาตาร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มอนเตเนโกร และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก        สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม WDCC 2023 ครั้งนี้ อพท. ดำเนินการภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือของเมืองสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดเชียงราย โดยนำผู้บริหารจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง (ซีอาร์ซีดี) จำกัด นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการได้พบปะแลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และจะก่อให้เกิดการขยายผลกับภาคีในอีกหลายประเทศ และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

TW-headbar