SMART NEWS

นายกฯมั่นใจดูแลโควิด-19จังหวัดชายแดนใต้ทั่วถึง 18 เม.ย. 64 13:04 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.เพื่อนชุมชน

views

เปิดรับสมัครเยาวชนชิงทุนโครงการ“ทุนปริญญาตรีฯปี’64”ดันสู่แรงงานฝีมือรองรับ 12 อุตฯแห่งอนาคต สนใจสมัครได้ถึง 12 มิ.ย. นี้

     สมาคมเพื่อนชุมชน ประกาศเปิดรับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมชิงทุนในโครงการ“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11” คุณสมบัติเรียนดีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 70,000 บาทต่อยอดคุณภาพการศึกษาเตรียมพร้อมแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 12 มิ.ย.64

     นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนโดยการก่อตั้งของ 5 บริษัท (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC)ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท
เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 เข้าร่วมชิงทุนการศึกษาภายใต้ โครงการ “ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11” จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 70,000 บาท สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มิถุนายน 2564

     ทั้งนี้เป้าหมายในการดำเนินโครงการมอบทุนปริญญาตรีสมาคมฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดระยองให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสามารถนำทุนไปใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ที่ครอบคลุมทั้ง ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     สำหรับเงื่อนไขการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ฯลฯ

     ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย
1.จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปี 2563จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น
2.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ภูมิลำเนาจังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัครและ3.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6.ภาคแรก ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือ FB เพื่อนชุมชน หรือ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาที่น้องๆสังกัดอยู่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมเพื่อนชุมชน โทร 062 6851138

DXhlSb.png

TW-headbar