SMART NEWS

โฆษก ศบค.ลงพื้นที่เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ จ.มุกดาหาร 25 ก.พ. 64 11:02 น.

กิจกรรม

สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19

views

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวริทธ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี
นายยุทธนา เจริญวงศ์ นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล นายวิรัช บุญบารุงชัย นายวิสุทธิ์ หนูงาม นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี นางศรัญยา ชัชวาลย์พาณิชย์ กรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต
ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ 75% เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยืนพร้อมขาตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติพร้อมขาตั้งเสื้อเอี๊ยมพลาสติกแขนยาวแอลกอฮอล์เจล Face Shield รถเข็นพับได้พื้นเหล็กรถเข็นของหลังโค้งเพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดระยอง อีกทางยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง มาม่า น้ำปลา นมกล่อง เป็นต้น ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 รวมมูลค่า 612,000 บาท โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งต่อให้กับหน่วยงานในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)และประชาชนต่อไป.

TW-headbar