SMART NEWS

โฆษก ศบค.ลงพื้นที่เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ จ.มุกดาหาร 25 ก.พ. 64 11:02 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปส เปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนรพ ประจำปี 2564

views

     สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวก ในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่า Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564.

TW-headbar