SMART NEWS

สองผู้สมัครสหรัฐ ประชันวิสัยทัศน์ดุเดือด 30 ก.ย. 63 17:09 น.

กิจกรรม

สสว.หนุนขับเคลื่อน สู่ สหกรณ์ 4.0

views

    นางสาวปณิตา ชินวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 และร่วมเสวนาในหัวข้อ“พลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 แรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อเศรษฐกิจไทย” ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา วันที่ (9 ก.ค. 2563)

TW-headbar