SMART NEWS

ยานสำรวจของอินเดียเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์แล้ว 20 ส.ค. 62 17:08 น.

กิจกรรม

รายการเปรี้ยวปาก ถ่ายทำโครงการ ไทยเด่น

views

     นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ “จอย- รินลนีศรีเพ็ญ” สาวสวย และ “เต๋อ –ธนะเสวี “หนุ่มหล่อ 2 พิธีกรมากความสามารถถ่ายทำรายการ “เปรี้ยวปาก เช็คอิน” แนะนำผลิตภัณฑ์กล้วยอาบแดดกล้วยแปรรูปเป็นกล้วยตาก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจรและปลาดุกเส้นของวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าเด่นประจำจังหวัดปทุมธานีภายใต้โครงการสร้างสรรค์ อัตลักษณ์สินค้าชุมชนสู่สากล หรือ“โครงการไทยเด่น” ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.15 -8.45น. ทางช่อง 3
     กิจกรรมโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากลหรือเรียกในชื่อย่อว่า โครงการ “THAIDEN” (ไทยเด่น)เป็นโครงการเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME แห่งปีที่รวบรวมผู้ผลิตสินค้าเด่นจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศมาเปิดมุมมองวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันสินค้าเป็นของฝากและของที่ระลึกในระดับประเทศ
     ก่อให้เกิดการพัฒนาระดับท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามนโยบายภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่ายได้ร่วมเฟ้นหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเด่นมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมพร้อมเสริมด้วยหลักสูตรพิเศษในการค้นหา Product Hero ของแต่ละจังหวัด.

TW-headbar
<