SMART NEWS

กระทรวงอุตฯพร้อมเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 15 ก.ค. 62 17:07 น.

กิจกรรม

กทท. รุกโครงการสมาร์ท คอมมูนิตี้ ยกระดับชุมชนคลองเตย พัฒนาระบบเป็นท่าเรืออัตโนมัติดันไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

views

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย หรือ Smart Community โดยมี นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน กทท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ องค์การฟอกหนัง (เดิม) ถนนริมทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
     การท่าเรือฯ ดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ ทกท.ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ กทท.จึงได้เร่งเดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม จำนวน 58 ไร่ ให้เป็นอาคารที่พักอาศัยทรงสูงสำหรับรองรับชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ (Smart Community) เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนคลองเตย
ในอนาคตเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ทันสมัยรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคมอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่ง ของศูนย์กลางเมืองใหม่ในใจกลางเมือง (New Urban Core Development)
     สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ จะมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่ของ กทท. จำนวน 26 ชุมชน ชุมชนใต้ทางด่วน 5 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งออกแบบการจัดสรรพื้นที่ในบริเวณโครงการฯ ดังกล่าวได้แก่ อาคารพักอาศัยสูง 25 ชั้น จำนวน 4 อาคาร เป็นห้องขนาด 33 ตารางเมตร อาคารละ 1,536 ยูนิต รวม 6,144 ยูนิต ตั้งอยู่ซอยตรีมิตรติดถนนริมทางรถไฟสายเก่า
ด้านหลังติดริมคลองพระโขนงอาคารส่วนกลางที่เป็นสถานที่ราชการสำนักงานต่างๆ รวมถึงพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการฯ พร้อมด้วยอาคารจอดรถส่วนกลาง
เพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยอาคารตลาดหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เช่าขายสินค้า (Community Mall) โรงเรียน รวมถึง อาคารอเนกประสงค์อื่นๆและพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อน
     เรือโท กมลศักดิ์ กล่าวว่า “ในเบื้องต้นหากชาวชุมชนบางคนยังคงกังวลใจเกี่ยวกับการขึ้นอยู่อาศัยอาคารสูง เนื่องจากปัจจุบันอยู่อาศัยในที่ราบและในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ จำนวนสมาชิกในครอบครัวหลายคน อาชีพการงานที่เหมาะสม ซึ่งการท่าเรือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้วย โดยประสาoประโยชน์ของแต่ละฝ่ายได้คาดว่าจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การค้า หน่วยงานราชการ และใกล้ระบบขนส่งมวลชนรวมถึงในอนาคต จะมีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นด้วยระบบการเดินทางโดยรถโมโนเรล จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย ไปสิ้นสุดปลายทางที่โครงการ Smart Community ด้วย”ขณะนี้ในพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ 199 - 3 - 73.80 ไร่ คิดเป็น 8.41 % ของพื้นที่ทั้งหมดของ การท่าเรือฯ จำนวน 2,353 ไร่ มีชุมชนรวม 26 ชุมชนประมาณ 12,000 หลังคาเรือน สำหรับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนคลองเตยผู้มีสิทธิสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ได้ 1 สิทธิ จาก 3 ทางเลือก ที่มอบให้ คือ 1.ห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community เพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่อยู่เดิมแต่เพิ่มเติมความสะดวกสบายยิ่งขึ้น หรือ 2. ที่ดินเปล่า ขนาด 19.5 ตารางวา ย่านหนองจอก มีนบุรีจำกัดจำนวน 2,140 แปลง เพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ของตัวเอง หรือ 3.เงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นทุนชีวิตก้อนใหญ่เพื่อใช้กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บ้านเกิดของตนเอง.

TW-headbar
<