SMART NEWS

กัมพูชาเผยส่งออกข้าวไปจีนเพิ่ม 66% 17 พ.ค. 62 17:05 น.

กิจกรรม

เสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล ) ประจำปี 2561

views

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีปิด โครงการเสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล ) ประจำปี 2561และมอบโลห์รางวัลการประกวดแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่น พร้อมวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ บางกอก ถนนรัชดาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค ได้ต่อยอดแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางธุรกิจ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยดำเนินการ ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป อาหารและอาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ สินค้าประเภทเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวและสมุนไพรไทย สินค้าหัตถกรรม/เครื่องใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ/ของชำร่วย (สินค้ากลุ่ม Lifestyle).

TW-headbar
<