SMART NEWS

กัมพูชาเผยส่งออกข้าวไปจีนเพิ่ม 66% 17 พ.ค. 62 17:05 น.

กิจกรรม

บทความ จาก สทน. เรื่อง ก๊าซเรดอน เตือนแผ่นดินไหว

views

โครงการเผยแพร่ข่าวสาร สทน. ผ่านสื่อออนไลน์ ปี 2561

    เรื่อง ก๊าซเรดอน เตือนแผ่นดินไหวเรดอนเป็นก๊าซที่อยู่ใต้ดินโดยธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
คนเราไม่สามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆทั้งสิ้น
หากสูดดมก๊าซนี้เข้าไปในปริมาณมาก จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
แต่ก็มีประโยชน์และใช้คาดการณ์แผ่นดินไหวได้
เพราะหากก๊าซเรดอนถูกปล่อยออกมาจากใต้พิภพในปริมาณสูงมาก
นักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวได้
    แผ่นดินไหวเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติที่น่ากลัวมักก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก
กับสิ่งก่อสร้างต่างๆและชีวิตมนุษย์ทั้งนี้เป็นเพราะไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแค่ไหน เกิดขึ้นเวลาใด และส่วนไหนของโลก
ทุกวันนี้หลายประเทศที่ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวจึงพยายามคิดค้นผลิตเทคโนโลยี
เฝ้าระวังแผ่นดินไหวเพื่อใช้ในประเทศของตน
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผลิตเทคโนโลยีเฝ้าระวังแผ่นดินไหวขึ้นเช่นกันโดยประเมินค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอน
ทั้งที่ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซที่อันตรายต่อสุขภาพแต่ถ้าก๊าซเรดอนถูกปล่อยออกมาปริมาณมาก
จากใต้พื้นพิภพก็สามารถคาดเดาความผิดปกติได้ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของญี่ปุ่น
ในวันที่ 11มีนาคม 2554 ทำให้ได้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ 3 วัน
ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงจุดสูงสุดในตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวก่อนเกิดเหตุการณ์ 1 วัน
แต่ความเข้มของก๊าซเรดอนนั้นกลับลดลงไปจนเกือบอยู่ในระดับปกติหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว.

TW-headbar
<