SMART NEWS

ข่าวดีคนอยากมีบ้าน! เคหะฯเปิดขาย 7 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 15 ก.พ. 62 17:02 น.

กิจกรรม

* ทิศทางพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย *

views

ทิศทางพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทยอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(SACICT) เป็นประธานเปิดงานเสวนา
“ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย”
พร้อมกับได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Alvoro
Catalan de Ocon นักออกแบบชาวสเปน กรกต อารมณ์ดี จาก หจก.
กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล เอกรัตน์ วงษ์จริต จากบริษัทคราฟท์แฟคเตอร์
จำกัด คมกฤช บริบูรณ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2558 และเจษฏา
โชคเชาว์วัฒน์ Buyer (Retail Section) จาก Banyan Tree SPA &
Gallery ร่วมเสวนาเพื่อเผยแพร่พัฒนาต่อยอดงานศิลปะหัตกรรมด้านงานจักสานให้แก่นักออก
แบบ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
ได้ศึกษาและสืบทอดงานศิลปหัตกรรมต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแพรวา
อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์กรมหาชน) อ. บางไทร จ. อยุธยา.

TW-headbar
<