SMART NEWS

สาวงามจากสลัมใหญ่สุดของประเทศคว้ามงกุฎมิสเวเนซุเอลา 14 ธ.ค. 61 17:12 น.

กิจกรรม

ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้ง สืบสานโครงการฝนหลวง สู้ภัยแล้ง.

views

นายนพดล ปิ่นสุภา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้แทนมอบน้ำแข็งแห้ง จำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000
บาท ให้แก่ นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 ณ
สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ โดย ปตท.
ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่โครงการฝนหลวงต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 
นับตั้งแต่ปี 2541 รวมปริมาณน้ำแข็งแห้งกว่า 10,320 ตัน
และถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง 38 ถัง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 84,400,000บาท (รวมยอดปีนี้)

TW-headbar
<