SMART NEWS

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงชื่นชม "ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์" 16 ก.ค. 61 09:07 น.

กิจกรรม

บางจากฯ รณรงค์สร้างความปลอดภัย ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน..!!

views

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ "3
ล้านชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงาน"
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงานบางจากฯ
ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injury) ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยด้วยหลัก 3Es คือ Everyone goes home safely
everyday ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยทุกวัน Environment and asset are
protected มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชนและทรัพย์สิน Efficient and
reliable operations ผลิตด้วยเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานอย่างปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

.......................................................................................................

TW-headbar