SMART NEWS

สาวงามจากสลัมใหญ่สุดของประเทศคว้ามงกุฎมิสเวเนซุเอลา 14 ธ.ค. 61 17:12 น.

กิจกรรม

พพ. ขับเคลื่อนเดินหน้ากระตุ้นผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและรับสร้างบ้าน ให้ความสำคัญในการสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงาน กับ 17 รางวัลอันทรงเกียรติ สร้างความมั่นใจและเพิ่มทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคในการการเลือกบ้านอยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงาน

views

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 รางวัล จากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560 โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นประธาน ณ ห้อง MAYFAIR BALLROOM A ชั้น 11 THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นนั้น ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและรับสร้างบ้านให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย ซึ่งบ้านในแนวคิดดังกล่าวจำเป็นต้องมีการออกแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน สำหรับในปีนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้าน ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 122 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทบ้าน จำนวน 107 แบบ และประเภทโครงการจัดสรร จำนวน 15 โครงการ ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทบ้าน 15 รางวัล และรางวัลประเภทโครงการจัดสรร 2 รางวัล โดยในการพิจารณาตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งบ้านที่ได้รับรางวัลนั้นสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในฐานะของกระทรวงพลังงาน การจัดหาและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานและในการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัยนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ การปรับสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น จึงต้องคำนึงถึงวิธีการทำให้บ้านเย็นสบาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับแรก ทำให้บ้านต้องใช้พลังงานมาก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย แต่โดยแท้จริงแล้วการสร้างบ้านให้อยู่สบายสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบปรับอากาศมากเกินไป โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ถูกต้อง การจัดวางตำแหน่งและทิศทางให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์จากลมและแสงธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ฉนวนกันความร้อน สิ่งเหล่านี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นบ้านที่มีความน่าอยู่และลดการใช้พลังงานลงด้วย ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนให้มีความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยมากขึ้นและผลงานความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลจะได้นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป
** ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือแบบบ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อบ้าน ได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน โทร. 0-2223-0021-9 ต่อ 1036, 1547

TW-headbar
<