SMART NEWS

เกาหลีใต้เผยแผนฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนวัย 18-49 ปี 30 ก.ค. 64 16:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ครม.ไฟเขียว 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

views

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่อจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก

    สำหรับมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ 1.เริ่มจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการชิมช้อปใช้ เฟสแรกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีมีผู้รับสิทธิ์ทั่วประเทศครบ 10 ล้านคน มาตรการระยะ 2 จะมีการเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่ม 3 ล้านคน นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาทสำหรับการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการชิมช้อปใช้เดิม แต่ระยะ 2 ผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (ชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งจะมีการขยายสิทธิ์ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรกที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์

    ส่วนการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet จะสามารถเติมเงินง่ายและสะดวก นอกจากแกนคิวอาร์โค้ดของทุกธนาคารหรือกรอกตัวเลข G-Wallet 15 หลักผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร ยังสามารถเติมผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ด้วย นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะปรับเวลาการลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 รอบ ๆ ละ 500,000 ราย รอบแรกลงทะเบียนเวลา 06.00 น. รอบ 2 เวลา 18.00 น. เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 วันละไม่เกิน 1 ล้านคน มาตรการชิมช้อปใช้ระยะ 2 ประชาชนจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขณะที่ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

    2.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ได้แก่ มาตรการลดภาระผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนจำนอง ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ จะครอบคลุมการซื้อขายที่อยู่อาศัย ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย นับตั้งแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

    3.มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะให้สินเชื่อแก่ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ธันวาคม 2563 โดย ธอส.เตรียมวงเงิน 50,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ช่วง 3 ปีแรก โดยมาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มมีรายได้ปานกลางจนถึงกลุ่มคนเริ่มทำงานใหม่ โดยมาตรการที่เกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 2 มาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตและขยายตัวธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

     สุดท้ายมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานฝึกอบรม การจัดสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อเนื่อง สำหรับวงเงินจะได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณที่มีอยู่ โดยกระทรวงการคลังเชื่อว่าทั้ 4 มาตรการจะช่วยให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และลดภาระในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

TW-headbar