SMART NEWS

ยานสำรวจของอินเดียเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์แล้ว 20 ส.ค. 62 17:08 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

โป๊ปฟรานซิส ประทานพระดำรัสวันคริสต์มาส ทรงเรียกร้องสันติภาพแก่ "เยรูซาเลม "

views

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงนำศาสนจักร และคริสตศาสนิกชน สวดมนต์ บริเวณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นลานกว้างหน้ามหาวิหาร นักบุญเปโตร ใจกลางนครรัฐวาติกัน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคริสต์มาส พระองค์ประทานพระดำรัส ทรงเรียกร้องสันติภาพแก่นครเยรูซาเลม และดินแดน ศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลเพื่อให้เทวดาองค์น้อยในตะวันออกกลาง หลุดพ้นจากความเจ็บปวด ที่เป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ และทรงอธิษฐานขอให้ คู่ขัดแย้งกลับมาเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างสันติ ตามแนวทาง 2 รัฐ ซึ่งเป็นการกำหนดอาณาเขตที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก.

TW-headbar
<