SMART NEWS

นิวัฒน์ รุ่งสาคร สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงาน ตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่จ้างแรงงานชาวเมียนมา 20 ต.ค. 63 10:10 น.

views

TW-headbar